• Italian Soda

  SÔ-ĐA PHONG CÁCH Ý / ITALIAN SODA

  Việt Quất / Blueberry

  Phúc Bồn Tử / Raspberry

  Dâu / Strawberry

  Chanh Dây / Passion Fruit

  Vỏ Cam / Blue Curacao

  Kiwi

  Lựu / Pomelo