• Fresco smoothies

  SINH TỐ / SMOOTHIES

  Việt Quất / Blueberry

  Phúc Bồn Tử / Raspberry

  Dâu / Strawberry

  Chanh Dây / Passion Fruit

  Đào / Peach

  Nha Đam & Cam / Aloe Vera & Orange

  Kiwi / Ki-wi

  Xoài / Mango